چاپ مبایعه نامه و اجاره نامه در نرم افزار مشاوران املاک الماس (سما)

Body: 

اضافه شدن امکان چاپ مبایعه نامه و اجاره نامه در سامانه مشاوران املاک
پس از دانلود نسخه جدید سامانه توسط لینک دریافت آخرین نسخه می توانید از این امکان استفاده نمایید.

با کلیک روی دکمه چاپ پایین فرم می توانید قرارداد خود را ابتدا در حالت پیش نمایش مشاهده و سپس با کلیک روی دکمه print در بالای گزارش مربوطه قرار داد خود را چاپ نمایید.
این قرار داد از 3 صفحه تشکیل شده که پس از چاپ صفحه 1 و بستن صفحه ابتدایی می توانید صفحات بعدی را به همان صورت قبلی چاپ نمایید.

testimonial_image: