نرم افزار حقوق و دستمزد الماس

Body: 

امکانات و ويژگي هاي اصلي نرم افزار:
سيستم حقوق امکانات متنوع بسياري دارد ،امکانات و ويژگي هاي اصلي اين نرم افزار را مي توان به شرح ذيل بيان کرد:
• امكان تعريف انواع وضعيتهاي بيمه همراه با ضرائب مختلف
• امكان تعريف انواع ماليات با ضرائب و يا جدول مالياتي مورد نياز
• امكان تعريف اقلام اطلاعاتي كاركرد طبق نياز سازمان
• امكان تعريف انواع استخدام در تخصيص آن طبق احكام مختلف به پرسنل.
• امكان تعريف مبالغ حكمي مستمر طبق نياز سازمان

دریافت فایلدریافت فایل نصب
دریافت فایلدریافت آخرین نسخه