استخدامی

Body: 

استخدام
نيروي پشتيبان ، آشنا به کامپيوتر و حسابداري جهت پشتيباني نرم افزار(ترجيحا آقا)
جهت اطلاعات بيشترمراجعه به سايت WWW.Almasgrp.com
و يا با شماره تماس42640060 تماس حاصل فرمائيد .