سیستم های صنعتی و بازرگانی الماس صبا

این بسته نرم افزاری ضمن پوشش مواردی همچون حسابداری و فروش، این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهد تا با داشتن قابلیت کنترل تولید و موجودی مواد و همچنین ثبت سند و گزارش مصرف مواد، بتوانید سیستم خود را بصورت صنعتی پیش برده و در حد زمان از وضعیت انبار و تولید خود گزارشات بهینه در اختیار داشته باشید و در نهایت برای خطوط تولید خود برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهید.

خصوصیات و کاربردها :

 • سیستم های مرتبط با امکان کار بصورت جداگانه
 • امکان پیاده سازی انبار به روش دائمی و یا ادواری
 • کدینگ سه سطحی حساب ها و یک مرکز شناور
 • کدینگ کالا در سطوح انبار، گروه اصلی، گروه فرعی و مشخصات کالا
 • گزارشات متنوع و پویا بصورت ریالی و تعدادی مطابق با نیاز مشتری
 • بانک اطلاعاتی مبتنی بر تکنولوژی SQL Server
 • امکان استفاده در بستر شبکه با تعداد کاربران نامحدود
 • دارای قفل سخت افزاری و همچنین نصب و آموزش اولیه و خدمات غیرحضوری رایگان یکساله
 • قابل استفاده برای شرکت ها و کارگاه های تولیدی کوچک و متوسط، شرکت های بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری

زیر سیستم ها

سیستم حسابداری و خزانه صبای الماس


2,000.000 تومان

سیستمی مرکب از عملیات و گزارشات مربوط به حسابداری و مدیریت دریافت و پرداخت

سیستم فروش و بازرگانی صبای الماس


2,000.000 تومان

ثبت عملیات خرید و فروش با لحاظ مواردی همچون تخفیف، جایزه، ویزتور و همچنین مالیات بر ارزش افزوده

سیستم انبار تعدادی و ریالی صبای الماس


2,600.000 تومان

مدیریت ورود و خروج کالا به انبار حتی بصورت سریالی با امکان صدور سند ریالی اتوماتیک

سیستم حقوق و دستمزد صبای الماس


2,000.000 تومان

سیستمی با امکان با ثبت حکم‌های حقوقی پرسنل، به همراه خروجی های بیمه، مالیات و نیز دیسکت بانک‌ها

سیستم حسابداری و خزانه صبای الماس

مواردی همچون ثبت اسناد مالی و تهیه گزارشات استاندارد، ارائه صورتهای مالی، دفاتر قانونی، ترازها و نیز ثبت گردش نقد و چک دریافتی و پرداختی در این زیر سیستم در دسترس می باشد. کلیه امور مربوط به چک مانند دریافت و پرداخت، وصول، خواباندن به حساب و برگشت چک و همچنین سوابق چک ها در این سیستم در دسترس می باشند.

امکانات کلی :

 • امکان معرفي حساب‌ها در 4 سطح شامل كل، معين، تفصيلي و يک سطح شناور (مركز هزينه / پروژه)
 • تعيين حساب‌هاي خاص(صندوق / اسناد / بانک‌ها و…) جهت صدور اتوماتيک اسناد حسابداري، خزانه، فروش و انبار
 • مديريت صدور اسناد حسابداري / امکان کپی فرم سند
 • مديريت دريافت و پرداخت شامل دريافت و پرداخت نقدي، دريافت و پرداخت چك، حواله نقد از بانك، رسيد نقد در بانك، پاس یا برگشت چك پرداختي، نقد كردن چك صندوق، خواباندن چک به حساب بانک‌ها، واگذاري چك به اشخاص، وصول چك در جريان وصول بانک‌ها، برگشت چك دریافتی / چاپ رسيد پرداخت‌ها و دريافت‌هاي عمليات مالي / امکان معرفي و تنظيم ساير عمليات دريافت و پرداخت / امکان چاپ چک
 • گزارشات حسابداري شامل دفتر روزنامه (امکان انتخاب تعداد ردیف دفتر روزنامه)، كل، معين و تفصيلي، اسناد دريافتني و پرداختني، نمايش درختي حساب‌ها، تراز آزمايشي چهار ستوني، چاپ اسناد حسابداري، گزارش سود ناخالص فاکتورها، گزارش صورتحساب اشخاص، گزارش كنترل مانده حساب‌ها، گزارش كنترل اقلام اطلاعاتي (جستجوی جامع محتوای اسناد)، گزارش حساب‌هاي تركيبي، گزارش ترازنامه 
 • امکان مرور حساب‌ها، مشاهده و اصلاح فاکتورها، فرم‌هاي دريافت و پرداخت و سند حسابداري در تراز آزمايشي / امکان مشاهده خلاصه اسناد سیستم با ذکر مرجع و شرح آن تحت عنوان “جدول اسناد”
 • محاسبه راس چك‌ها و فاكتورها / تعريف حساب تركيبي / ترکيب اسناد و گزارش آن / مرتب سازي و بستن اسناد / امکان خروجی گزارشات بصورت فایل اِکسل

سیستم فروش و بازرگانی صبای الماس

ثبت کلیه عملیات مربوط به خرید و فروش کالا به دو روش یکپارچه و یا بر اساس رسید و حواله انبار از مشخصه های این سیستم می باشد. فرم فاکتور در این سیستم قابل تغییر به فاکتور سنگ و حتی متراژی بوده و موارد مربوط به دارائی از جمله تعیین درصد ارزش افزوده روی فاکتور، چاپ و ارائه فاکتور رسمی به مشتری و همچنین تهیه فایل خرید و فروش فصلی قابل ذکر می باشد.

امکانات کلی :

 • امکان معرفي اشخاص و گروه‌بندي ایشان (خريدار، فروشنده، همکار، ويزيتور و…) / تعريف انواع مشتري و ساير مشخصات / تخصيص انواع قيمت به انواع مشتري / امکان چند بارکدی (امکان تخصیص چند بارکد به یک کالا)
 • امکان ثبت انواع فاكتورها شامل خريد، فروش، برگشت از خريد، برگشت از فروش، پيش فاكتور خريد، پيش فاكتور فروش / امکان کپی فرم فاکتور / امکان ثبت اطلاعات تکمیلی فاکتور مانند شماره مرجع و تاریخ مرجع / درج و كنترل تاريخ تسويه فاكتور فروش / امکان تعیین ویزیتور، مامور پخش و مامور وصول و صدور سند اتوماتیک آن در حین صدور فاکتور و گزارش عملکرد ویزیتور / تعيين درصد ويزيتور بصورت کلي، در سطح گروه کالا و به تفکيک هر کالا / ثبت عمليات مالي فاکتور شامل نقد، چک، کارت بانک / امکان مشاهده سود ناخالص فاکتور فروش، وضعيت کالا و صورتحساب شخص هنگام صدور فاکتور و امکان چاپ مانده حساب در فاکتور / تبديل پيش فاكتور به فاكتور فروش / درج تخفيف رديفي در فاكتور فروش/ ثبت ساير اضافات و کسورات فاكتور / امکان محاسبه راس چك‌ها و فاكتورها / فرم کرایه حمل جهت ثبت کرایه راننده (فرم سفارش کالا از انبار) / امکان استفاده از دستگاه باركد خوان در فاکتور و چاپ باركد / کالاي سريالي و امکان کنترل کالا براساس سريال / امکان خريد و فروش کالاي اماني / امکان ثبت اطلاعات مالیاتی اشخاص و شرکت‌ها / محاسبات مالیات بر ارزش افزوده، چاپ فاکتور رسمی و تهیه فایل‌های دوره‌ای مالیات بر ارزش افزوده
 • گزارشات فروش شامل فاكتورها، گردش كالا، عملكرد كالا و اشخاص، عملكرد فروش، مرور فاکتورها، تحليل خريد و فروش و گزارشات جامع فروش

سیستم انبار تعدادی و ریالی صبای الماس

سیستم انبار برای سازمان هایی که با کالا سر و کار دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است بویژه در مواردی که اطلاع از موجودی کالاها در قسمت های  مختلف سازمان چه بصورت تعدادی و چه بصورت ریالی ضروری باشد، در این موقع است که نیاز به سیستم انبار قوی با امکان صدور سند ریال روی فرم های انبار بیش از پیش احسا می شود.

امکانات کلی :

 • امکان معرفي 999 انبار / امکان معرفي كالاها و گروه‌بندي کالا در 2 يا 3 سطح  شامل گروه اصلي، فرعي و مشخصات كالا / امکان معرفي انواع  واحد شمارش کالا / امکان تعريف دو واحد شمارش براي هر كالا
 • تعريف فرمول توليد و صدور رسيد و حواله تعدادي مرتبط / صدور سند مصرف و گزارشات مصرف
 • ثبت كالاي اماني و گزارش آن
 • رسيد و حواله تعدادي / عمليات انتقال تعدادي كالا بين انبارها / عمليات انبارگرداني / امکان تغییر کد حساب و کد کالا و انتقال گردش آنها
 • گزارشات انبار شامل ليست كالاها، موجودي تعدادي و ريالي کالاها، كاردكس انبار تعدادي و ريالي، کاردکس كالا، گزارش دفتر انبار و اشخاص، کاردکس کالا و اشخاص، گزارش كالاي قابل سفارش

سیستم محاسبه حقوق و دستمزد صبای الماس

چرخه پیچیده محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس کارکرد ماهیانه، نوع پرسنل و حکم حقوقی ایشان ؛که هر کدام تنوع و قوانین خاص خود را دارد؛ از یک طرف و ارائه گزارشات تجمیعی مختلف درون سازمانی (فیش های حقوقی یکدست – سند شناسائی حقوق) و برون سازمانی (سي‌دي بيمه – ديسكت بانك – فايل ماليات حقوق مورد نياز اداره دارايي) از طرف دیگر، نیاز به یک سیستم محاسبه حقوق و دستمزد را بخصوص برای شرکت های با تعداد پرسنل زیاد طلب می نماید.

امکانات کلی :

 • امكان تعريف انواع وضعيت‌هاي بيمه همراه با ضرائب مختلف، انواع ماليات با ضرائب و يا جدول مالياتي مورد نياز
 • امكان تعريف اقلام اطلاعاتي كاركرد، تعريف مبالغ حكمي مستمر و مبالغ حكمي غير مستمر
 • تعريف اطلاعات پرسنلي و تخصيص ضمائم از قبيل عكس و اسناد ایشان در قالب فايل تصويري و صدور احكام مختلف از قبيل استخدام، افزايش حقوق
 • امكان برقراري ارتباط با سيستم دستگاه كارتخوان از طريق فايل Text جهت ورود اطلاعات كاركرد پرسنل
 • امكان محاسبه سنوات، تسويه حساب، محاسبه عيدي و پاداش پرسنل
 • امكان تنطيم پارامترهاي قابل نمايش در فيش حقوقي توسط كاربر سيستم
 • امكان تهيه سي‌دي بيمه، ديسكت بانك و فايل ماليات حقوق مورد نياز اداره دارايي / امكان تهيه ليست حقوق، ماليات، بيمه و كاركرد پرسنل
سیستم های صنعتی و بازارگانی الماس صبا

امکانات قابل اضافه شدن به سیستم ها

 • امکان صدور قفل اضافه نمایشی (قابل مشاهده)
 • امکان استفاده چند شرکتی
 • امکان استفاده در بستر اينترنت به صورت فرا منطقه‌اي
 • داشبورد مدیریتی صبا
خرید آنلاین سیستم - فعلاً در دسترس نمی باشد...
مشاوره با واحد فروش
دریافت لیست قیمت بصورت PDF
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound